Jeugd

Jeugdwerking

De harmonie heeft geen aparte jeugdharmonie, maar wel een groot aandeel jongeren onder zijn leden. Om die jeugd nog extra te stimuleren organiseren we jaarlijks een aantal activiteiten. Het muziekkamp is daar één van.

Muziekkamp

Het muziekkamp is een jaarlijkse traditie van de harmonie. Het muziekkamp wordt georganiseerd door de (iets oudere) jeugd van de harmonie en staat open voor alle blazers en slagwerkers van 8 tot 30 jaar die minstens al één jaar muziekschool achter de rug hebben of vlot noten kunnen lezen. Op dit kamp is iedereen welkom, neem dus zeker al je vrienden en vriendinnen mee!

Op muziekkamp is er tijd voor muziek en ontspanning. De 12+ repeteert elke dag 4 uur in het groot orkest. Leden van 8-12 jaar werken die tijd aan een eigen repertoire met ruimte voor creativiteit en ontspanning. De rest van de dag vullen we met kleine en grote spelen, zangmomentjes en andere muzikale projectjes!

Op het einde van het kamp organiseren we een concert waar iedereen zien en horen wat we ingeoefend hebben. Vaak hoort hier ook een etentje bij.

Blijf je graag op de hoogte, volg dan zeker de facebookpagina van het muziekkamp.

Het muziekkamp van 2022 vindt plaats in de chirolokalen van Hulshout. Op zondag 3 juli wordt het startschot gegeven en op zaterdag 9 juli sluiten we de week af met een concertje.

De prijs van het kamp bedraagt 140 euro voor leden van harmonie de vriendenkring en 160 euro voor niet-leden.

Inschrijven muziekkamp

Inschrijven voor het muziekkamp kan via dit formulier.